Mini-Oxidator in het Aquarium

Wat is een mini-oxidator?

Dit is een toestel dat zonder enige vorm van energie werkt en pure zuurstof vormt via een chemisch proces. Deze wordt continu afgegeven in het aquarium. Als basismateriaal wordt waterstofperoxide gebruikt en een katalysator. Deze katalysator is een klein steentje welke de waterstof- en zuurstofdeeltjes van elkaar scheidt.

mini-oxydator

Zo komt er zuivere o² (zuurstof) vrij. Op deze kunstmatige manier wordt het tekort aan zuurstof in uw aquarium aangevuld. Deze deeltjes o² verbinden zich met de ionen van de nitrificerende stoffen. Zo wordt ook door deze oxidator het bacteriologisch proces, dat zich voortdurend afspeelt in ons aquarium, op een positieve manier beïnvloed.

 

Hoe ziet een mini-oxidator eruit?

In de handel is hij verkrijgbaar onder de vorm van een keramische potje met daarin een glazen stulpje die afgesloten kan worden met een dopje waarin één of meerdere gaatjes zijn gemaakt. De katalysator wordt in het glazen stulpje gelegd en deze wordt gevuld met waterstofperoxide.
Dit wordt nu omgekeerd in het keramisch omhulsel gestoken. Het geheel wordt nu in onze aquarium op de bodem geplaatst. Als alles volgens de regels der kunst is uitgevoerd, zal u zien dat er hele fijne belletjes uit de oxidator verschijnen. Deze brengen zuivere zuurstof in het aquarium.

mini-oxydator-onderdelen

Er bestaan ook andere oxidators voor in grote aquariums, deze hebben nog een keramische bol over het glas. Maar de werking is hetzelfde.

Het keramisch potje is vervaardigd uit heel poreus materiaal, waardoor een juiste dosering in stand wordt gehouden, al naargelang de behoefte aan zuurstof.
Het spreekt vanzelf dat na verloop van tijd, de inhoud van dat bakje is opgebruikt. U dient deze dan terug op te vullen met waterstofperoxide. Opgelet !!! De juiste bus gebruiken, afhankelijk van de soort oxidator dat u in gebruik heeft.

De oxidator is geen wondermiddel en kan de gewone filtering en waterverversing NIET vervangen. Het is echter om het zacht uit te drukken een goed hulpmiddel.

Een oxidator stelt men best op, op de bodem van het aquarium, zodanig dat de vrijgekomen zuurstof zich optimaal kan verdelen en oplossen in het water.

 

Andere voordelen van de mini-oxidator.

Een ander voordeel is dat de hoeveelheid zuurstof die wordt uitgescheiden afhankelijk is van de temperatuur van het water.  Hoe warmer het water is, hoe minder zuurstof erin zit, maar hoe meer zuurstof er opgewekt wordt. Dit komt het aquarium ten goede, want zo wordt het te kort aan zuurstof bijgevuld. Men moet dan in de warmere periodes de oxidator vaker bijvullen. Deze extra zuurstof komt de garnalen ten goede, maar ook de planten.
Hoewel planten ook zuurstof afgeven zal je nu denken, waarom dan de oxidator? Planten geven door de dag zuurstof af als het licht is, maar in de nacht wanneer het donker is, gebruiken ze net zuurstof.

Ook een voordeel is dat deze oxidators geen geluid maken. Geen bewegende delen. Wat het prettig maakt voor aquariums in leefruimtes. Er wordt ook geen CO2 verdreven.

 

Andere informatie.

oxydator-6procent


Zoals al eerder vermeld bestaan er ook grotere oxidators. Voor kleine bakken tot 60 liter worden de kleintjes gebruikt. Mini-oxidator. Hiervoor worden de 2 steentjes gebruikt. Aquariums tot 30 liter gebruiken we 1 steentje.
Je kan ook meerdere mini oxidators plaatsen in een grote aquarium. Deze vul je dan ofwel tegelijk of met enkele dagen verschil, zo ben je zeker dat ze nooit samen leeg zijn. Wel moet je dan meerdere malen per week enkele oxidators vullen.

De vloeistof die meest gebruikt wordt is die van 6%.

 

Mini-oxidator in mijn aquarium.

IMG_2531

Je ziet de luchtbelletjes verschijnen aan de linkerkant van de oxidator. Deze zullen zich nu oplossen in het water.